Aktualności - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki


Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą aktywnością i wydarzeniami w Okręgu Mazowieckim PZN.

Przerwa wakacyjna w Okręgu Mazowieckim PZN, do 1 sierpnia 2020

Informujemy, że w lipcu Okręg Mazowiecki będzie nieczynny w związku z przerwą wakacyjną. Okręg wznowi działalność od 1 sierpnia 2020. W sprawach pilnych kontakt możliwy pod numerem telefonu: 516 344 259.

POWRACAMY PO EPIDEMI

INFORMUJEMY IŻ OKRĘG MAZOWIECKI PZN JEST CZYNNY W PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK OD 10-14, W TE DNI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO POD NUMEREM 516344259 LUB MAILOWO: sekretariat@mazowsze-pzn.org.pl. Zapraszamy.

Zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy o zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sytuacja w kraju jest dynamiczna, codziennie dowiadujemy się z mediów publicznych o nowych zachorowaniach.

W związku z powyższym bardzo prosimy o nieorganizowanie dużych spotkań z naszymi członkami, o zawieszenie wycieczek organizowanych przez Okręg lub Koła terenowe.

W zależności od zmieniającej się sytuacji w kraju, prosimy o rozważenie możliwości zamknięcia siedzib Kół na określony czas. Biorąc pod uwagę fakt, że około 50% naszych członków to osoby po 60 roku życia należy uświadamiać ludzi o zagrożeniach w.w. koronawirusem. Poniżej przestawiamy podstawowe wskazówki profilaktyczne, które proszę rozpowszechniać w każdy możliwy sposób w naszym środowisku:

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce i na świecie World Health Organisation wzywa do radykalnych działań. Dziś na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował również zalecenia zdrowotne, które powinny być stosowane, aby ograniczyć ryzyko zachorowań na koronawirusa. Przedstawiamy je poniżej.

Unikać dużych skupisk ludzkich

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczególnie osoby starsze, jeżeli to możliwe, powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości – trzeba dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus może się przenosić z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste ich mycie zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy, powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysokoprzetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów (najlepiej gorącej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz specjalnie stworzonej stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Wykaz placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania koronawirusa można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Jeżeli masz zadłużenie w lokalu komunalnym na Woli - skorzystaj z wyjątkowej szansy umorzenia części Twojego zadłużenia!

Do Programu Restrukturyzacji 2019 mogą przystąpić osoby, które:

 1. posiadały zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.;
 2. złożą w ZGN Wola wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.12.2020 r.;
 3. podpiszą z ZGN Wola umowę restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. jest objęte umową ratalną lub umową o odroczeniu terminu płatności,a wówczas w zależności od wyboru wariantu restrukturyzacji uzyskają umorzenie 40% lub 60% dotychczas niespłaconej wartości tych umów.

Formy restrukturyzacji - do wyboruzależnie od sytuacji lub decyzji dłużnika:

 1. spłata 40% zadłużenia i umorzenie 60% zadłużenia, w przypadku:
  1. spłaty jednorazowej 40% wartości zadłużenia;
  2. spłat ratalnych 40% długu przez dłużników ogrzewających mieszkania energią elektryczną;
   W ww. przypadkach spłata 1 zł daje prawo do umorzenia 1,50 zł, co stanowi 150% zysku na transakcji.
 2. spłata 60% zadłużenia i umorzenie 40% zadłużenia, w przypadku:
  1. spłat ratalnych 60% zadłużenia przez innych, niż wskazani w punkcie 1 b), dłużników głównych;
  2. spłat ratalnych 60% zadłużenia przezdłużników solidarnych(współzamieszkujących);
   W ww. przypadkach spłata 1 zł daje prawo do umorzenia 0,67 zł, co stanowi 66,67% zysku.

Dodatkowe korzyści z udziału w Programie Restrukturyzacji 2019:

 1. już od dnia złożenia wniosku wstrzymanienaliczania odsetek za zwłokę;
 2. po zawarciu umowy zawieszenieprowadzonej przez komornika egzekucji pieniężnej;
 3. po zawarciu umowy zawieszenie postępowania o eksmisję z lokalu- po uprzednim okazaniu w Dziale Windykacji ZGN Wola kopii złożonego wniosku o ponowny najem w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90.
 4. po zawarciu umowy i realizowaniu jej przez co najmniej 3 miesiącemożliwość ubiegania się w ww. Wydziale Zasobów LokalowychUrzęduDzielnicyWola o przywrócenie umowy najmu lokalu(o ile powodem wypowiedzenia poprzedniej umowy było zadłużenie lokalu).
 5. dłużnicy solidarni po spłaceniu 60% tzw. swojej części długuuzyskują zwolnienie z pozostałej części długu; Przykład:1rodzic i 2 dzieciodpowiadają solidarnie za zadłużenie w wysokości 9.000 zł. Na każde z ww. dzieci przypadać będzie dług 3.000 zł (9.000 : 3) i każde po spłaceniu 60% tego swojego długu, tj. 1.800 zł, zostanie zwolnione z konieczności udziału w spłacie reszty długu. Każde z tych dzieci zatem poprzez spłatę 1.800 zł, czyli 20% całościdługu, uzyskuje zwolnienie od spłaty reszty długu, tj. 7.200 zł, czyli z 80% ciążącego na nimdługu solidarnegow rozumieniu kodeksu cywilnego.
  W ww. przypadku spłata 1 zł daje prawo do zwolnienia z 4,00 zł długu, co stanowi 400,00% zysku.
 6. dziedziczenie umowy-w przypadku śmierci dłużnika – jego spadkobiercy w terminie do 12 m-cy od daty śmierci dłużnikamogą złożyć wniosek o kontynuowanie umowy zawartej ze zmarłym dłużnikiem.

Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużeniadostępny jest:

 1. na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zgnwola.waw.pl,
 2. 2) w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J. Bema 70, Dział Windykacji, oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15).

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz wypełniony wniosek można złożyć:

 1. w siedzibie ZGN Wola ul. J. Bema 70osobiście lub na ten adres wysłaćwypełniony wniosekpocztą;
 2. w Terenowych Zespołach Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15)
 3. przesyłając skan wypełnionego wnioskue-mailemna adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl.

Załączniki:

Szkolenie z księgowości dla Prezesów Kół i osób współpracujących z Kołami

Okręg Mazowiecki PZN zaprasza Prezesów Kół, oraz osoby współpracujące z Kołami, na szkolenie z księgową Okręgu Mazowieckiego, z zakresu księgowości. Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2020, o godzinie 11, w siedzibie Okręgu Mazowieckiego, ulica Jasna 22 w Warszawie. Zakres szkolenia obejmować będzie między innymi:

 • obieg dokumentów księgowych i finansowych
 • prawidłowe sporządzanie raportów kasowych
 • terminowość przekazywania dokumentów
v>

Informacja o kontynuacji zjazdu dnia 14 października 2019

Informujemy, że zjazd OZDEL Okręgu Mazowieckiego PZN będzie kontynuowane dnia 14 października 2019, o godzinie 10:00 w sali nr 48 przy ul. Konwiktorskiej 9 . Zapraszamy wszystkich delegatów i Prezesów Kół Terenowych.

Konsultacja prawnicza 26 sierpnia 2019 (poniedziałek), od godziny 11 do 14

W Poniedziałek 26 sierpnia 2019, członkowie i członkinie PZN będą mogli skorzystać z darmowej konsultacji prawniczej.
Konsultacje będą się odbywały w siedzibie Okręgu, przy ulicy Jasnej 22 w Warszawie, od godziny 11 do 14.
Aby skorzystać z konsultacji należy się wcześniej zarejestrować, pod numerem telefonu: 516344259.

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Łęby w dniach od 12 do 26 września 2019

Koło terenowe PZN Warszawa Północ (dawniej Żoliborz, Bielany, Łomianki) zaprasza na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Łęby, do ośrodka Górnik, w dniach od 12 do 26 września 2019. Koszt 1460 złotych, plus koszt transportu autokarem w obie strony (około 200 złotych). Szczegółowych informacji udziela Prezes Koła - Andrzej Patatyn - pod numerem telefonu: 504205135.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł


Świętej Pamięci

Adrian Kotowski


Syn Pani Ewy Kotowskiej, Prezes Koła Warszawa Prawobrzeżna i zasłużonej działaczki Polskiego Związku Niewidomych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 5 lipca 2019 (w piątek) o godzinie 13:20, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, Kościół "Drewniany" pod wezwaniem Św. Wincentego A Paulo.

W imieniu Zarządu Okręgu, oraz wszystkich członków PZN składamy rodzinie kondolencje, oraz wyrazy współczucia.


Zapraszamy na Wolski Korowód, w Parku Generała Sowińskiego w Warszawie, 19 maja 2019, od godziny 14

Ulotka strona 1 Ulotka strona 2 Ulotka strona 3

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NIEWIDOMYCH

Zapraszamy serdecznie Państwa na OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NIEWIDOMYCH, która odbędzie się w dniach 13-14.09.2019r. w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Zgłoszenia przyjmujemy od stycznia. Szczegóły będą pojawiały się na stronie

Zapisy oraz szczegółowe informacje na stonie

Budżet partycypacyjny

Zachęcamy osoby mieszkające w Warszawie, do głosowania na wybrany projekt w ramach budżetu partycypacyjnego.

Polecamy głosowanie na projekt dotyczący utworzenia ścieżek dotykowych z polem uwagi, dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest to projekt nr. 27 dla dzielnicy Praga Północ.

Wykaz punktów w których można oddać głos.

 • od 14 do 30 czerwca - Urząd Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15 (sala WOM)
 • 27 i 29 czerwca, w godzinach od 13 do 19 - Skwer przy budynku ul. Jagiellońska 47d
 • od 7 do 28 czerwca, w godzinach od 11:30 do 15:30 - ADM Nr 5, ul. Burdzińskiego 7
 • od 11 do 21 czerwca, w godzinach od 11:30 do 15:30 - ADM Nr 2, ul. Mackiewicza 11

Głosować można też przez Internet, kliknij w ten link, żeby zagłosować przez Internet na Budżet Partycypacyjny

Opublikowano: 19 czerwca 2017

"Integracja pokoleń" - program artystyczny z Kołem PZN Śródmieście

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych Warszawa Śródmieście serdecznie zaprasza Państwa wraz z osobami towarzyszącymi na program artystyczny "Integracja pokoleń", który odbędzie się w dniu 28 czerwca, w sali Tyflogalerii PZN na ul. Konwiktorskiej 7, o godzinie 12:00.

W programie montaż słowno-muzyczny w wykonaniu poetki Urszuli Domaszewskiej oraz śpiewaczki Katarzyny Alicji Feberiss wraz z zespołem muzyków.

Oprócz strawy dla ducha gwarantujemy również coś dla ciała. Zapewnimy Państwu poczęstunek oraz kawę lub herbatę.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22 czerwca telefonicznie:

 • 22 827 57 70 (w czwartki w godzinach od 12 do 14)
 • Elżbieta Kuśmierczyk telefon komórkowy 601 580 588
 • Agnieszka Pelczarska telefon komórkowy 690 675 975
Opublikowano: 8 czerwca 2017

Szkolenia fundacji "Równi wśród Równych"

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń fundacji "Równi wśród Równiejszych". Mogą Państwo skorzystać ze szkolenia z zakresu obsługi komputera, Internetu, urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów), obsługi nawigacji GPS oraz orientacji przestrzennej. Łączny czas trwania szkoleń wynosi 216 godzin. Zajęcia podzielone zostały na 6 pięciodniowych zjazdów, które będą odbywały się średnio raz w miesiącu. Zajęcia z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz obsługi urządzeń mobilnych prowadzone będą w grupach ośmioosobowych. Zajęcia z zakresu obsługi nawigacji GPS oraz orientacji przestrzennej prowadzone będą w grupach czteroosobowych.

Wszystkie szkolenia prowadzone będą w ośrodku szkoleniowym w Radomiu. Na czas udziału w zajęciach zapewnione zostanie wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz pomoc widzących wolontariuszy.

Zajęcia rozpoczynają się od 26 czerwca 2017 roku (dwie pierwsze grupy) lub od 3 lipca 2017 (dwie kolejne grupy).

W szkoleniach mogą brać udział osoby, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok,
 • mieszkają na terenie jednego z następujących województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego lub świętokrzyskiego,
 • nie są uczestnikami innego projektu dofinansowanego ze środków PFRON,
 • ukończyły 18 rok życia. Nie stawiamy ograniczeń co do górnej granicy wieku – w szkoleniach mogą brać udział osoby w wieku emerytalnym.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przesłać kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

 • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Równi wśród Równych, ul. Kopernika 30/605, 00-336 Warszawa
 • lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: projekty@rwr.org.pl, a oryginały dokumentów dostarczyć po zakwalifikowaniu się do projektu, pierwszego dnia szkoleń.

Opłata za udział w projekcie wynosi 200 zł.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 690 647 841, bądź 503 516 650

Dokumenty do pobrania:

Opublikowano: 8 czerwca 2017

"Niepełnosprawni w trzeźwości" - trzydniowe wyjazdowe warsztaty informacyjno-edukacyjne w Soczewce, od 23 do 25 czerwca

Koło PZN Wola Bemowo zaprasza wszystkich członków PZN z Warszawy na trzydniowy wyjazd do ośrodka "Mazowsze" w Soczewce, w trakcie którego uczestnicy wezmą udział w warsztatach "Niepełnosprawni w trzeźwości".

Warsztaty odbywać się będą w dniach od 23 czerwca (piątek) do 25 czerwca (niedziela) 2017. Koszt uczestnika: 147,20 .

Zapisy oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Koła PZN Wola Bemowo, ul. Działdowska 12, w Warszawie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 510 042 515.

Program wyjazdu

Dzień 1 - Piątek

 • godzina 7:15 - wyjazd autokarem z ul. Działdowskiej 12 w Warszawie
 • od 10:00 do 14:00 - wycieczka rekreacyjna z przewodnikiem po Płocku i okolicach
 • 14:30 - przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie uczestników
 • 15:00 - obiad
 • od 16:00 do 19:00 - zajęcia warsztatowe oraz przerwa kawowa
 • 19:00 - kolacja, po kolacji spacer rekreacyjny

Dzień 2 - Sobota

 • 8:30 - śniadanie
 • od 9:00 do 13:00 - zajęcia warsztatowe oraz przerwa kawowa
 • 14:00 - obiad
 • od 16:00 do 19:00 - zajęcia warsztatowe oraz przerwa kawowa
 • 19:00 - kolacja
 • 20:00 - spotkanie integracyjne, połączone z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek oraz uroczystym wręczeniem upominków i certyfikatów

Dzień 3 - Niedziela

 • 8:30 - śniadanie
 • od 9:00 do 13:00 - zajęcia warsztatowe oraz przerwa kawowa
 • 14:00 - obiad
 • od 15:00 do 17:00 - spacer rekreacyjny
 • 17:00 - wyjazd z Ośrodka do Warszawy
 • planowany przyjazd do Warszawy około godziny 19
Opublikowano: 30 maja 2017

Szkolenia rehabilitacyjne w Ośrodku PZN "Homer" w Bydgoszczy, od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN "Homer" w Bydgoszczy, w ramach XXIV Konkursu PFRON, realizuje projekt "Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój", w ramach którego odbywać się będą:

 • Trzynastodniowe szkolenia rehabilitacji podstawowej
 • Siedmiodniowe szkolenie specjalistyczne:
  1. "Zdrowy styl życia" - nowoczesny dom
  2. "Nowe możliwości" - cyfrowy początek

Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nie mogą być uczestnikami ani absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nie mogą w czasie szkoleń w ośrodku być uczestnikami innych form finansowanych przez PFRON. Jeśli uczestniczą w innych projektach to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu nawet o jeden dzień. Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy nie zapewnia lekarskiej opieki medycznej.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami, takimi jak np. higiena, ubieranie się, muszą być samodzielne w podawaniu sobie insuliny i innych leków, być w wieku do 70 lat. Jeśli występują u nich zaburzenia lub schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność, powinni przyjechać z opiekunem. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Niestety, Ośrodek PZN w Bydgoszczy nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna wynosi 520 . Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta. Osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą aktualne, oryginale orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z okreś1onym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg lub Koło PZN, na drukach które są do pobrania poniżej, lub na stronie internetowej oris.org.pl, w zakładce "do pobrania". Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu numeru PESEL, oraz telefonu do kontaktu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego z kierownikiem ręhabilitacji, pod numerem telefonu 52 34 00 128, lub mailowo oris_andraszewska@poczta.onet.pl.

Terminarz szkoleń organizowanych w Ośrodku PZN "Homer" w Bydgoszczy
 • od 2 do 15 lipca 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 16 do 29 lipca 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 30 lipca do 12 sierpnia 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 3 do 16 września 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 17 do 24 września 2017 - Nowe możliwości - cyfrowy początek (7 dni)
 • od 24 września do 7 października 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 8 do 15 października 2017 - Nowe możliwości - cyfrowy początek (7 dni)
 • od 15 do 28 października 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 3 do 10 listopada 2017 - Zdrowy styl życia - nowoczesny dom (7 dni)
 • od 12 do 25 listopada - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 26 listopada do 03 grudnia 2017 - Zdrowy styl życia - nowoczesny dom (7 dni)
 • od 3 do 16 grudnia 2017 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 7 do 20 stycznia 2018 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 21 stycznia do 3 lutego 2018 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 4 do 17 lutego 2018 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 18 lutego do 3 marca 2018 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • od 3 do 17 marca 2018 - Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
Opublikowano: 25 maja 2017

Spotkanie integracyjno - kulturalne z okazji Dnia Matki

Koło PZN Wola - Bemowo zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne na spotkanie z okazji Dnia Matki pn."Niech nam żyją wszystkie mamy".

Spotkanie odbędzie się 26 maja 2017, w godzinach od 16 do 21, w Klubie Sąsiedzkim przy ul.Młynarskiej 35a, w Warszawie.

W programie:

 • Wspólna zabawa przy muzyce didżeja Sylwestra Więckowskiego.
 • Piosenki oraz wiersze z dedykacją dla mam, w wykonaniu podopiecznych.
 • Kółeczko integracyjne z niespodzianką dla wszystkich uczestników.
 • Zabawy i konkursy o tematyce kulturalnej z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.
 • Ciepłe i zimne napoje, ciasteczka oraz drobne przekąski.

Koszt: 10 od osoby.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Koła, ul. Działdowska 12, lokal 14A, domofon 66. Telefon: 510 042 515

Opublikowano: 24 maja 2017

Rada Ociemniałych Diabetyków zaprasza na spotkanie w dniu 5 czerwca 2017

Gorąco zapraszamy do pracy w Radzie Ociemniałych Diabetyków lub do współpracy z Radą. Znacie Państwo swoje problemy związane z cukrzycą i dysfunkcją wzroku. Znacie je najlepiej, gdyż sami ich doświadczacie lub obserwujecie u innych osób. Może zatem spróbujemy wspólnie je rozwiązać.Takie jest bowiem założenie naszej Rady i tak bywało dotychczas, czyli od roku 2000. W tym czasie m.in. organizowaliśmy zajęcia z edukacji diabetologicznej, gdyż dostęp do wiedzy był dla nas znacznie ograniczony. Przez wiele lat wypożyczaliśmy glukometry udźwiękowione (pierwsze i bardzo drogie). Zainicjowaliśmy też udźwiękowienie glukometru iXell, dzięki czemu od kilku lat w wersji audio jest on powszechnie dostępny u producenta, czyli w firmie Genexo. Obecnie, każdy niewidomy lub słabowidzący diabetyk taki glukometr może bezpłatnie otrzymać. A wiadomo, że dla nas jest to kluczowa sprawa w prowadzeniu samokontroli. Jesteśmy przekonani, że mimo znacznego postępu medycznego i technicznego nadal mamy o co zabiegać, a może nawet walczyć.

Wszystkich chętnych do pracy w ROD i współpracy z Radą zapraszamy na nasze spotkanie w dniu 5 czerwca 2017 (poniedziałek), o godzinie 11, w biurze Okręgu Mazowieckiego PZN przy ul. Jasnej 22 w Warszawie (pierwsze piętro, sala świetlicy).

W tej i innych sprawach możecie się Państwo kontaktować z Jolantą Dąbrowską - przewodniczącą ROD, pod numerem telefonu: 723 173 899.

Opublikowano: 4 kwietnia 2017

Vip system +

To wyjątkowy projekt skierowany do osób z problemami wzroku. Wyjątkowy bo mogą w nim uczestniczyć osoby od 16 roku życia pracujące i te którym nie udało się jeszcze podjąć pracy.

Młodzieży i studentom pomożemy wybrać dalszą ścieżkę edukacji i wejść na rynek pracy. Nieco starszym osobom pomożemy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i radzeniu sobie z utrzymaniem się na rynku pracy.

Co się będzie u nas działo? Będą:

 • Zajęcia indywidualne z orientacji przestrzennej; czynności życia codziennego; technik komunikacji, w tym komputerowych; wsparcie psychologiczne i prawne; wizaż; usprawnianie widzenia i dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.
 • Warsztaty społeczno-zawodowe:
  1. aktywnego poszukiwania pracy bądź utrzymania się na rynku pracy z wiedzą o prawach pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy osoby niepełnosprawnej;
  2. kreowania wizerunku pod kątem rynku pracy;
  3. zarządzania czasem i własnymi pieniędzmi;
  4. skutecznej komunikacji międzyludzkiej;
  5. emisji głosu/śpiew.
 • Indywidualnie dobrane kursy zawodowe.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: Profesjonalny pracownik organizacji pozarządowej, Telefoniczna obsługa klienta, Ekspert ds. dostępności.
 • Kursy językowe.
 • Kurs samoobrony.
 • Zajęcia sportowo-usprawniające.
 • Spotkania ze sztuką i kulturą – wyjścia do miejsc kultury, wydarzenia w Tyflogalerii.
 • Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 635 52 84 lub mailowym: ihawrylow@pzn.org.pl; eoleksiak@pzn.org.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w partnerstwie z Fundacją Szansa dla Niewidomych.

Opublikowano: 1 lutego 2017
Wydrukuj tą stronę