Mazowiecka Okręgowa Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki


Mazowiecka Okręgowa Sekcja
Niewidomych Masażystów
i Fizjoterapeutów

ZARZĄD SEKCJI:

 • Elżbieta Grabarczyk - Przewodnicząca, tel.: 0 607-584-623, e-mail: elzbieta_grabarczyk@o2.pl
 • Markowski Mirosław - Z-ca przewodniczącego
 • Pagórek Jacek - Skarbnik
Zastępcy członków Zarządu:
 • Lebiedowska Krystyna
 • Kaczor Ryszard


INFORMACJE O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Członkiem naszej sekcji może zostac każdy masażysta zrzeszony w Polskim Związku Niewidomych, mający ukończoną szkołę masażu lub fizjoterapii. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu siedziby Okręgu Mazowieckiego PZN na ul. Jasnej 22, gdzie można uzyskaæ szczegółowe informacje dotyczących m.in. terminów spotkañ naszej sekcji. Wiemy, że ciągle brakuje nam czasu ale przecie¿ można znależć godzinkę lub dwie żeby spotkaæ się z kolegami „po fachu” i wymieniæ doœwiadczenia. Nasza sekcja stara się organizowaæ szkolenia dokształcające.NIEWIDOMI SPECJALIŚCI MASAŻU I REHABILITACJI

 • Jankowski Marek - tel.: 504 064 135, pracuje w CKiR w Konstancin
 • Kaczor Ryszard - tel.: 606 204 355, pracuje w Centrum ATTIS-Wola
 • Konarzewski Marek - tel.: 601 091 457
 • Nowak Paweł - tel.: 502 681 132
 • Nowak Sławomir - tel.: 501 124 774
 • Pagórek Jacek - tel.: 607 230 307, pracuje w CKiR Konstancin
 • Pożar Ryszard - tel.: 501 092 360, Gabinet Masażu Leczniczego ul.Olesiñska 5 (Mokotów)
Wydrukuj tą stronę