12:00:00

Rozdzielczość 1366x768

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. JULIANA TUWIMA

GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU OGŁASZA V EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. JULIANA TUWIMA W KATEGORII: POEZJA

Regulamin Konkursu (plik pdf)

XVI Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej Rozstrzygnięty

(Wyciąg z protokołu Jury Konkursu z dnia 21.10.2016 r.)

Pełny tekst

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima, w dniu 18 lipca 2016 r.

Pełny tekst

Udany wypoczynek nad morzem.

W drugiej połowie czerwca 2016 r. prezes Koła PZN Warszawa - Żoli-borz, Andrzej Patatyn, zorganizował dwutygodniowy pobyt w Ośrodku Wcza-sowo-Rehabilitacyjnym „Piramida” w Darłówku. Udało się zebrać grupę 56 osób, w tym, co ważne, ponad 20 osób powyżej 80 roku życia.

Podczas całego pobytu wszystkim dopisywały humory i panował waka-cyjny nastrój. Organizatorzy zapewniali liczne atrakcje: wycieczki, biesiady, wieczorki taneczne, czy też kolację przy grillu.

Wieczór literacko-muzyczny

Grupa uczestników Klubu Twórczości „ŻAR” przy Okręgu Mazowiec-kim PZN, wspierana z niezwykłą empatią i serdecznością przez panią Jolantę Drzymałę – animatorkę życia kulturalnego w Ośrodku, zorganizowała wieczór literacko-muzyczny poetki Ireny Stopierzyńskiej-Siek (liderki grupy literac-kiej „Poetica”, autorki sześciu tomików poezji, członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów Polskich).Wybrane, refleksyjne utwory, głównie z ostatniego tomiku zatytułowanego: Za oknem przemijania , za światła prostokątem, recytowali: Anna Hetman i Janusz Siek. Tło muzyczne recytacji tworzyły kompozycje Antonio Vivaldiego.

Ważną częścią tego pięknego wieczoru była prezentacja utworów śpie-wanych przez członków Zespołu Muzycznego „Echo”, również z Klubu Twór-czości „ŻAR” z Warszawy:

- Maria Liber-Szczepaniak wykonała dwie arie: „Kujawiaka” Henryka Wieniawskiego i „Czardasza” Franciszka Lehara
- Teresa Kościjańska zaśpiewała „Kogo nasza miłość obchodzi” - Ma-riana Hemara
- Maria Dąbrowska wystąpiła z „Kalinowym sercem” – kompozycją Je-rzego Wasowskiego, z repertuaru Kaliny Jędrusik
- a Jerzy Jackowski – z „Modlitwą” Bułata Okudżawy.

Licznie zgromadzona publiczność wzniosła toast winem i podziękowała gromkimi brawami za ten nastrojowy wieczór.

Anna Dąbrowska
Centrum Rehabilitacji Zarządu Głównego PZNPROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Klubu Twórczości ŻAR przy OM PZN
w dniu 8 grudnia 2015 roku

Pełny tekst

XV MAZOWIECKI KONKURS MAŁEJ FORMY

PROTOKOŁ

z posiedzenia Jury XV Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej
w dniu 9 października 2015 roku

Pełny tekst

Irena Stopierzyńska-Siek

Podwójna uroczystość:
XV-lecie Klub Twórczości ŻAR
i uroczysta Gala na zakończenie
XV. Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej

Pełny tekst©2016 Klub Twórczości Żar . Wszelkie prawa zastrzeżone, Projekt i wykonanie Wiesław Mazur