RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW
ROD

Złota Odznaka Honorowa
Polskiego Związku Niewidomych

Powrót     Strona Główna     Aktualności     Skład ROD     Ogłoszenia     Kultura

WITAMY NA STRONIE RADY OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW!

        Jesteśmy grupą doradczą działającą społecznie przy Zarządzie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Niewidomych od marca 2000 roku. Każdy z nas choruje na cukrzycę od wielu lat i jest osobą niewidomą lub słabowidzącą, znającą problemy swego środowiska.
        Działamy na terenie województwa mazowieckiego w istniejących strukturach PZN. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz innymi organizacjami wspierającymi inwalidów i chorych na cukrzycę. Podejmujemy działania zmierzające do rozwiązywania problemów ociemniałych i słabo widzących diabetyków. Według szacunkowych danych PZN w Okręgu Mazowieckim zarejestrowano około 800 takich osób.
        30 marca 2005 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych odznaczył Radę Ociemniałych Diabetyków przy Okręgu Mazowieckim Złotą Odznaką Honorową PZN oraz Listem Pochwalnym za osiągnięcia w pracy na rzecz ociemniałych diabetyków Okręgu Mazowieckiego. Jest to precedens w historii Polskiego Związku Niewidomych, bowiem po raz pierwszy została w ten sposób odznaczona organizacja działająca w strukturach Związku.Personalia

Rada Ociemniałych Diabetyków przedstawia się

Kierunki działania Rady to między innymi:

Tworzenie samopomocowych Klubów Ociemniałych Diabetyków działających przy Kołach Terenowych PZN

Ułatwienie dostępu do glukometrów dźwiękowych
       
- Glukometry: opisy, instrukcie, linki

Edukacja

Żywienie osób z cukrzycą
       -
Co warto więcej wiedzieć o węglowodanach
       -
Co warto więcej wiedzieć o wymiennikach węglowodanowych
       -
Tabele wymienników węglowodanowych
       
- Dieta Kwaśniewskiego, a cukrzyca
       
- Przepisy kulinarne

Ułatwienie dostępu do literatury diabetologicznej

Wizyty, wycieczki, zwiedzanie
       
- Poznajemy „Laski”
       
- Spotkanie w Ciechanowie

Nagłaśnianie naszych problemów i starania o ich rozwiązanie

* * *

Chcemy, aby niniejsza strona pełniła również rolę skrzynki kontaktowej. Znajdą się tutaj praktyczne rady pomagające w naszym codziennym życiu.

I ty możesz podzielić się swoimi doświadczeniami. Jeśli masz jakiś problem, znalazłeś rozwiązanie, masz dobry pomysł albo ciekawą informację - napisz do nas. Umieścimy to w kąciku „Radzimy sobie”

UWAGA! Jeśli uznacie Państwo naszą działalność za godną wsparcia finansowego, możecie skorzystać z możliwości przekazania 1. procenta swojego podatku, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Bliższe informacje oraz numer konta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Nasz e-mail:
rod@pzn-mazowsze.org.pl

Zadzwoń:
tel.: (0-22) 827 57 70 (poniedziałki w godz. 10 - 13)
fax: (0-22) 828 86 01

Napisz:
Rada Ociemniałych Diabetyków
Okręg Mazowiecki PZN
ul. Jasna 22 pok.107
00-054 Warszawa

Przyjdź:
Każdy poniedziałek w godzinach 10.00-13.00, adres jak wyżej

Powiedz:
Swoim znajomym, którym kontakt z nami może być potrzebny


POWRÓT NA GÓRĘ STRONY