Informacje o Okręgu Mazowieckim PZN

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego o charakterze samopomocowym. Zrzesza osoby dorosłe, młodzież i dzieci:

 • niewidome od urodzenia i ociemniałe,
 • słabo widzące z powodu różnych poważnych wad i schorzeń.

Okręg Mazowiecki PZN ma osobowość prawną. Jest jedną z szesnastu jednostek wojewódzkich Polskiego Związku Niewidomych. Zrzesza około 7 tysięcy członków.

Nasza działalność ma na celu:

 • udzielanie pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia,
 • przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej,
 • upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod i technik usprawniających funkcjonowanie,
 • organizowanie poradnictwa oraz rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej,
 • zgłaszanie różnym instytucjom potrzeb osób niewidomych i słabo widzących w zakresie edukacji, rehabilitacji i spraw socjalnych,
 • informowanie społeczeństwa na temat specyficznych potrzeb tego środowiska oraz reprezentowanie jego interesów.

W naszym Okręgu można:

 • dowiedzieć się o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i pomocach ułatwiających funkcjonowanie osobom niewidomym i słabo widzącym,
 • zasięgnie porady psychologa oraz instruktora rehabilitacji,
 • przeszkolić się w zakresie samodzielnego wykonywania czynności codziennych w tym także bezpiecznego poruszania się po ulicy,
 • nauczyć się brajla i bezwzrokowej obsługi komputera,
 • dowiedzieć się o innych instytucjach działających na rzecz niewidomych i słabo widzących,
 • poznać nowych kolegów mających podobne problemy,
 • uczestniczyć w różnych atrakcyjnych imprezach i grupowych formach aktywności,
 • włączyć się w działalność społeczną na rzecz innych,
 • przekonać się, że mimo utraty widzenia, czy znacznego jego osłabienia, życie może być ciekawe i wartościowe.
Wydrukuj tą stronę